O nás

Historie skupiny

Naše skupina vznikla v roce 1990 s cílem rekonstruovat jednotku mající v dávných dobách plnit jeden z nejdůležitějších úkolů – chránit biskupa a vlastně celou Moravu. Cenným zdrojem informací se staly Dějiny města Kroměříže, autora Františka Václava Peřinky a sbírka zbraní na zámcích v Chropyni a Kroměříži.

Jádrem skupiny je jednotka z období třicetileté války tvořená mušketýry, pikenýry a rondašíry. V roce 2014 byly vytvořeny další jednotky – biskupská garda Karla II. Lichtenštejna-Kastelkorna z 2. poloviny 17. století a arcibiskupská knížecí garda z přelomu 19. a 20. století.

Biskupští manové

Olomoučtí biskupové byli ve středověku a raném novověku druhými nejmocnějšími lidmi v zemi – hned po panovníkovi. Biskupům patřila většina Moravy a bez jejich rady se neobešel mnohý český král. Proto se biskupové těšili řadě výsad. Získali např. knížecí titul a zavedli specifický feudální systém zvaný manský.

TSK_14_003

Many můžeme chápat jako vazaly biskupa, jednalo se o  osobně svobodné lidi (nižší šlechtice) s několika málo povinnostmi, především povinností vojenskou. Proto na Moravě tvořili zemskou hotovost, jež byla symbolem obrany regionu až do konce 17. století. Již během třicetileté války se ukázala nefunkčnost systému dobrovolníků bojujících proti profesionálním žoldákům a na konci 17. století je systém nahrazen profesionálními uniformovanými vojsky.

HM_14_005

Mezi výsady olomouckých biskupů patřilo mj. to, že vojáci bojující pod jejich velením mohli užívat oděvy v barvách biskupství, tedy červené s bílými (heraldicky stříbrnými) doplňky. De facto se tak jedná o jedny z nejstarších uniforem nejen na našem území. Písemně máme tyto uniformy potvrzeny z doby 1. turecké války 1663 – 64.

Arcibiskupská garda

Protože měl olomoucký biskup i titul knížete a mnohdy měl na starost přímo velení obrany Moravy, nedílnou součástí jeho dvora byla i garda plnící funkci ochrannou a reprezentativní. Písemně doloženou ji máme z období vlády Karla II. Lichtenštejna – Kastelkorna (biskupem 1664 – 95). Čítala přibližně 20 – 30 mužů. Kromě ceremoniálních funkcí spojených s pobytem (arci)biskupů na kroměřížském zámku pomáhali gardisté i s posílením bezpečnosti ve městě, což bylo zejména patrné během revolučních let 1848/49 a při setkání cara s rakouským císařem r. 1885, kdy spolupracovali s místními ostrostřelci. Posledním arcibiskupem, který gardu aktivně využíval, byl kardinál Bauer na počátku 20. století. Za jeho nástupce kardinála Skrbenského byla garda po vzniku republiky zrušena.

OGS_003

Ekvivalentem (arci)biskupské gardy byla garda schwarzenberská v Českém Krumlově, která působila ještě do konce 2. světové války.

OGS_004

V roce 2014, tedy v roce 350. výročí nastoupení Karla II. do funkce biskupa, jsme gardu obnovili a podobně jako naši předkové spolupracujeme s kroměřížskými ostrostřelci, kteří ve stejném roce taktéž obnovili svou činnost. Jedná se tak o unikátní projekt, který nejen u nás nemá obdoby.

RAF

V roce 2016 vznikla v rámci skupiny sekce věnující se působnosti Čechoslováků v RAF. Díky dotaci města Kroměříže mohla být zakoupena uniforma RAF a později i 2 uniformy WAAF, které jste mohli vidět na Dnu uniformovaných sborů 2016 a na řadě dalších akcích nejen v Kroměříži, ale i na Rusavě, v Brně či Blažovicích. V roce 2017 bude vyvrcholením aktivit souvisejících s připomínkou našich letců za Druhé světové války Den uniformovaných sborů, který se uskuteční 30. září.


Aktivity >>
Kudyznudy.cz - tipy na výlet