O nás

Upozornění:

Dne 26. března 2018 se objevil na facebookovém profilu Českého rozhlasu Zlín odkaz na zprávu z jejich webu s názvem Biskupská garda se vrátí po sto letech před zámek v Kroměříži. Bude o víkendech střežit vchod. Ve zprávě je uvedeno, že správa Arcibiskupského zámku v Kroměříži přichystala novinku pro letošní sezónu v podobě gardistů, kteří budou střežit zámek v průběhu turistické sezony přes den každou sobotu, možná i neděli. Ve zprávě jsou použity fotografie členů spolku Biskupští manové z Kroměříže, z. s.

V prvé řadě bychom chtěli uvést na pravou míru, nakolik se náš spolek na této akci zámku podílí. Opravdu došlo k jednání s kastelánem zámku Martinem Krčmou o tom, že by se členové naší skupiny mohli na události podílet. Jednání však probíhala pouze v teoretické rovině a nedospěli jsme k žádnému konkrétnímu výsledku. Z naší strany se jednalo tedy o otevřenou možnost. Zpráva v ČRo Zlín nás vcelku zaskočila vzhledem k tomu, že je zde událost podávána jako hotový fakt. Z naší strany nedošlo k žádné finální domluvě v těchto bodech:
– zda budou zmíněnými gardisty členové naší skupiny
– vymezení termínů, kdy bude garda před zámkem
– personální potřeby jednotlivých dnů
– forma/výše ohodnocení gardistů

Spolek Biskupští manové z Kroměříže je neziskovou organizací, která zaštiťuje volnočasové aktivity našich členů, tedy aktivity konající se mimo čas strávený v práci. V období tzv. šermířské sezóny bývají naši členové na nejrůznějších akcích v ČR i v zahraničí, často od pátečního do nedělního večera. V červenci a srpnu pořádáme páteční podvečerní prohlídky města s kostýmovanými průvodci. Je tedy vcelku jasné, že nemáme personální ani časovou kapacitu na to, abychom stávali na pravidelných sobotních či nedělních hlídkách před zámkem.

V současné době nevylučujeme, že dojde k vyjasnění celé záležitosti s vedením Arcibiskupského zámku a zástupců města Kroměříže tak, aby mohl být celý koncept doveden ke zdárnému konci ještě letos. Tímto jsme chtěli spíše vyjasnit celou situaci návštěvníkům zámku i obyvatelům našeho města, aby se zamezilo dalším nesrovnalostem. V případě dojednání termínů, kdy bude biskupská garda v podání našich členů stávat u vchodu do kroměřížského zámku, budeme všechny zájemce informovat prostřednictvím našich webových stránek a stránek na Facebooku.

Jitka Hozová, v. r.
místopředsedkyně spolku
Biskupští manové z Kroměříže, z. s.

Historie skupiny

Naše skupina vznikla v roce 1990 s cílem rekonstruovat jednotku mající v dávných dobách plnit jeden z nejdůležitějších úkolů – chránit biskupa a vlastně celou Moravu. Cenným zdrojem informací se staly Dějiny města Kroměříže, autora Františka Václava Peřinky a sbírka zbraní na zámcích v Chropyni a Kroměříži.

Jádrem skupiny je jednotka z období třicetileté války tvořená mušketýry, pikenýry a rondašíry. V roce 2014 byly vytvořeny další jednotky – biskupská garda Karla II. Lichtenštejna-Kastelkorna z 2. poloviny 17. století a arcibiskupská knížecí garda z přelomu 19. a 20. století.

Biskupští manové

Olomoučtí biskupové byli ve středověku a raném novověku druhými nejmocnějšími lidmi v zemi – hned po panovníkovi. Biskupům patřila většina Moravy a bez jejich rady se neobešel mnohý český král. Proto se biskupové těšili řadě výsad. Získali např. knížecí titul a zavedli specifický feudální systém zvaný manský.

TSK_14_003

Many můžeme chápat jako vazaly biskupa, jednalo se o  osobně svobodné lidi (nižší šlechtice) s několika málo povinnostmi, především povinností vojenskou. Proto na Moravě tvořili zemskou hotovost, jež byla symbolem obrany regionu až do konce 17. století. Již během třicetileté války se ukázala nefunkčnost systému dobrovolníků bojujících proti profesionálním žoldákům a na konci 17. století je systém nahrazen profesionálními uniformovanými vojsky.

HM_14_005

Mezi výsady olomouckých biskupů patřilo mj. to, že vojáci bojující pod jejich velením mohli užívat oděvy v barvách biskupství, tedy červené s bílými (heraldicky stříbrnými) doplňky. De facto se tak jedná o jedny z nejstarších uniforem nejen na našem území. Písemně máme tyto uniformy potvrzeny z doby 1. turecké války 1663 – 64.

Arcibiskupská garda

Protože měl olomoucký biskup i titul knížete a mnohdy měl na starost přímo velení obrany Moravy, nedílnou součástí jeho dvora byla i garda plnící funkci ochrannou a reprezentativní. Písemně doloženou ji máme z období vlády Karla II. Lichtenštejna – Kastelkorna (biskupem 1664 – 95). Čítala přibližně 20 – 30 mužů. Kromě ceremoniálních funkcí spojených s pobytem (arci)biskupů na kroměřížském zámku pomáhali gardisté i s posílením bezpečnosti ve městě, což bylo zejména patrné během revolučních let 1848/49 a při setkání cara s rakouským císařem r. 1885, kdy spolupracovali s místními ostrostřelci. Posledním arcibiskupem, který gardu aktivně využíval, byl kardinál Bauer na počátku 20. století. Za jeho nástupce kardinála Skrbenského byla garda po vzniku republiky zrušena.

OGS_003

Ekvivalentem (arci)biskupské gardy byla garda schwarzenberská v Českém Krumlově, která působila ještě do konce 2. světové války.

OGS_004

V roce 2014, tedy v roce 350. výročí nastoupení Karla II. do funkce biskupa, jsme gardu obnovili a podobně jako naši předkové spolupracujeme s kroměřížskými ostrostřelci, kteří ve stejném roce taktéž obnovili svou činnost. Jedná se tak o unikátní projekt, který nejen u nás nemá obdoby.

RAF

V roce 2016 vznikla v rámci skupiny sekce věnující se působnosti Čechoslováků v RAF. Díky dotaci města Kroměříže mohla být zakoupena uniforma RAF a později i 2 uniformy WAAF, které jste mohli vidět na Dnu uniformovaných sborů 2016 a na řadě dalších akcích nejen v Kroměříži, ale i na Rusavě, v Brně či Blažovicích. V roce 2017 bude vyvrcholením aktivit souvisejících s připomínkou našich letců za Druhé světové války Den uniformovaných sborů, který se uskuteční 30. září.


Aktivity >>
Kudyznudy.cz - tipy na výlet